Contact Us

Tel:    + 886 4 26886580

Fax:    + 886 4 26886592

E-mail:   tonylin.jc@gmail.com ; wang-ms@juichih.com.tw ;ke-kc@juichih.com.tw

Address:   NO.44 Kai Yuan Rd.,Dajia Taichung Taiwan.R.O.C.

Contact Us